Ümumi stomatoloji xidmətlər

Estetik stomatoloji xidmətlər

Xüsusi stomatoloji/cərrahi xidmətlər

  • Ağız boşluğu selikli qişa törəmə və xəstəliklərinin diaqnostika və müalicəsi
  • Halitozis (ağız qoxusu)
  • Kranio-mandibulyar disfunksiya diaqnostika və müalicəsi
  • Bruksizm müalicəsi
  • Dərmanlara bağlı sümük nekrozu diaqnostika və müalicəsi
  • Osteoradionekroz diaqnostika və müalicəsi
  • Ağız boşluğunun, bisfosfonat və digər antirezorptiv dərmanlarla müalicəönü hazırlığı
  • Ağız boşluğunun Kimya terapiyası və şüa terapiyasıönü hazırlığı
  • Ağız boşluğunun, orqan transplantasiyasıönü hazırlığı
  • Sedasiya ilə müalicə