23.10.2019

Parodontoloji regenerativ cərrahiyyə

Parodontoloji regenerativ cərrahiyyə dişləri dəstəkləyən sərt və yumuşaq toxumaların bərpasını və uzunmüddətli sağlamlığını təmin etmək məqsədilə həyata keçirilən cərrahi müalicə prosedurlarıdır.

Parodontit iltihabi-degenerativ (dağıdıcı) bir proses olub vaxtında və səmərəli müalicə edilmədikdə dişətrafı sərt və yumuşaq toxumalarda geriyə dönməyən qüsurlara səbəb olur. Bu qüsurlar pasiyent üçün həm estetik həm də funksional çatışmazlıqları özü ilə birlikdə gətirir.

Bu zaman parodontit tam şəkildə müalicə olunsa belə meydana çıxmış bu qüsurlar yalnız bərpaedici cərrahi metodlarla ortadan qaldırıla bilir. Bu zaman pasiyentin öz donor bölgələrindən götürülmüş sərbəst qreftlər, o cümlədən də yumuşaq və sərt toxumaəvəzedici vasitələr, membranlar, həmçinin bərpaedici xassəyə malik proteinlər uğurla tətbiq edilir. Bu prosedurlar defektin növünə, miqyasına, hansı toxumalara siraət etmə xüsusiyyətlərinə görə müvafiq olaraq müvafiq qaydada aparılır.

Saytda dərc olunan xəbər və məlumatlar Dr. Kamran Məmmədova məxsusdur. Saytdakı materiallardan istifadə zamanı mütləq https://kamranmammadov.com saytına istinad edilməli və saytdakı müvafiq yazıya hyperlink keçid verilməlidir. Əks halda müəllif hüquqlarının pozulması ilə bağlı qanun qarşısında məsuliyyət daşımış olacaqsınız.